Tore Reisch


Tore Reisch fullførte sin utdannelse ved Kunstakademiet i Trondheim i 2011, og har siden da markert seg som en kunstner med et helt særegent skulpturelt uttrykk, og en tematisk horisont som kan gjenkjennes i så å si alle hans arbeider.

Reisch arbeider med trevirke som materiale, og lar ofte sine skulpturer spille på en museal estetikk og ideologi. Til grunn for alle hans arbeider ligger det en sterk bevissthet om håndverkets tradisjon og betydning, som igjen settes opp mot visuelle elementer som peker på samtidskultur, og teknologiens utvikling.

I utstillingen på Møre og Romsdal kunstsenter vil han vise skulpturer og tegninger som har til felles at de visualiserer forskjellige måter vår kultur forholder seg til naturressursene våre. Hans skulpturer maner til refleksjon rundt vår påvirkning på naturen, og hvordan våre valg i dag vil sette spor etter seg langt inn i en uoverskuelig fremtid.  Gjennom et formspråk som er både poetisk og vakkert, formidler han en bevissthet om vår avhengighet av naturen som omgir oss. I Reisch sine installasjoner er harmoni ofte erstattet av dystopi, men et håp om en mulig forandring gir likevel gjenklang i hans arbeider.