Tobias Liljedahl


Tobias Liljedahl har valgt video som sitt hovedmedium, og skaper komplekse filmatiske verk som gjerne har et sterkt estetisk element ved seg. Gjennom lange tagninger og repetitive elementer formidles narrativ med stor poetisk kraft, og betrakteren blir selv en del av filmens langsomme åndedrett.
 
Siden jeg begynte å arbeide med video for ca 5 år siden, har jeg systematisk undersøkt grensene for et narrativ, forutsetningene for narrativt driv og resultatet av forskjellige billedlige grep. Jeg tenker selv på mine arbeider som collage. De er satt sammen av ulike elementer for å se hva som skjer når akkurat disse elementene stilles opp mot hverandre.
 
På Møre og Romsdal kunstsenter vil han vise en 3-kanals videoinstallasjon med navnet Transport. Installasjonen tar reisen som sitt utgangspunkt og i et minimalistisk billedspråk minnes vi på hvordan en reise både involverer ytre og indre prosesser.
 
Tobias Liljedahl kommer fra Gøteborg i Sverige og bor og arbeider i Trondheim, der han gikk ut fra Kunstakademiet i 2014. Han har deltatt på en rekke utstillinger i Norge og Sverige, nå sist Trøndelagsutstillingen i 2017. Han har også hatt flere kuratoroppdrag, blant annet for Teaterhuset Avant Garden.
 
 
 
 
Utstillingsåpning: Torsdag 11. januar klokka 19.
 
Velkommen! 
 
 
Utstillingen er støttet av Statens utstillingsstipend og Norsk Kulturråd.