Prosjektuke: Vania Cunha "A voyage to the concealed machine"


Årets første prosjektuke er tildelt kunstneren Vania Cunha, som i prosjektukens periode vil sette fokus på aldrende teknologiske objekter i dagens digitale  verden. Cunha er opptatt av hvordan teknologiske objekters liv starter som funksjonelle og beundrede, for så å ende opp i den stadig voksende haugen av aldrende og ubrukelige teknologiske objekter. 

Skrivemaskiner, kalkulatorer, fargebånd og kasserte PC-tastaturer samlet lokalt, er noen av de objektene kunstneren vil utforske med en eksperimentell og visuell tilnærming, hovedsakelig i form av installasjoner. Ved å dekonstruere og sette sammen objekter vil kunstneren skape refleksjon rundt vårt forhold til og bruk av teknologiske gjenstander nå, i en tid hvor vi stadig blir tilbudt nye produkter. I løpet av prosjektuka ønsker hun å vise frem objekter med potensielt poetiske sider i en kunstnerisk jakt på skjulte estetiske og visuelle kvaliteter. 

For å belyse et utfordrende samspill mellom kunstner, prosjekt og publikum vil Vania Cunha daglig gjennomføre en liten performance klokka 12 og 15, der publikum blir konfrontert med en del av arbeidsprosessen bak prosjektet Traces. Kunstneren vil også videreutvikle prosjektet Anti-abjection, for å teste ut nye komposisjoner og former i galleriets kontekst. 

Vania Cunha er en portugisisk kunstner, som er bosatt i Molde. Hun har en mastergrad i Kunst og Design i det offentlig rom fra Porto Universitetet, og har blitt tildelt Møre og Romsdal Fylkeskommunes Kunstnerstipend i 2013 og 2015. Hun har hatt separat- og gruppe utstillinger blant annet på Molde Kunstforening, WSA Galleri i Winchester og Jubileumsutstillingen HERFRA på KUBE Kunstmuseet i Ålesund
 
 
Prosjektukesamtalen, torsdag 19. mai, kl. 19
 
Hertelig velkommen!
 
 
Prosjektuken er støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond.