Prosjektuke: Fire in the hole

Siri Skjerve og Toril Redalen
12. – 22. November
Todalen

Årets andre prosjektuke på Kunstsenteret er tildelt kunsthåndverkerne Siri Skjerve og Toril Redalen, som vil bruke perioden fra 12.-22. november til å jobbe med prosjektet ”Fire in the hole” i Todalen på Nordmøre. Arrangementet er også en del av markeringen av Norske Kunsthåndverkeres 40-årsjubileum. Dette er et helt spesielt prosjekt, hvor vi ønsker å komme tettere på den kunstneriske prosessen som ligger bak det å arbeide med keramikk, og prosjektet vil foregå både i Todalen, på Kunstsenteret i Molde og i Surnadal.

I løpet av uka vil publikum få mulighet til å se de primitive brenningene i aksjon i Todalen, samt se resultatet av prosessen i galleriet på Kunstsenteret. Man vil også kunne høre kunsthåndverkerne snakke om prosjektet sitt i prosjektukesamtalen i Todalen, og delta på barneverksted på Kunstsenteret.

Fra 16.- 22. november vil ti kunsthåndverkere samles i en workshop, hvor de utforsker primitive brenningsteknikker. Workshopen foregår i Todalen, der de to kunsthåndverkerne Siri Skjerve og Toril Redalen har bygget en rekke ovner spesielt for denne workshopen. Resultatene av brenneprosessene vil fraktes til Møre og Romsdal kunstsenter og vises der, og prosessen vil også overføres via video og bilder til gallerirommet.

Skjerve og Redalen har begge leire som hovedmateriale i sin kunstneriske virksomhet, og med dette prosjektet ønsker de å studere det moderne i den håndbårne kunnskapen, samt det seremonielle i den hverdagslige håndverksprosessen.

Med primitive brenningsteknikker menes måter å brenne leire på uten bruk av elektrisitet eller tradisjonelle ovner. Dette er slik keramikk har blitt laget i årtusener, og den mest kjente av disse teknikkene er raku. Under workshopen vil det bli bygget og brent flere ulike ovner, slik at det går an å se og erfare de ulike uttrykkene hver enkelt ovnstype gir. Det som kjennetegner alle disse brenningsteknikkene er et ustyrlig resultat. Naturen bestemmer, og resultatene kan ofte være overraskende.

Målet med prosjektukene er å gi publikum innblikk i den kunstneriske arbeidsprosessen, og bidra til å skape en dialog mellom kunstner og publikum som kan være fruktbar for begge parter. I løpet av uka vil publikum kunne være vitne til forskjellige stadier i en brenneprosess, og få innsikt i en gammel håndverkstradisjon som normalt er svært lukket.

Toril Redalen og Siri Skjerve har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen og bor og arbeider i Todalen.

 
Utstilling av keramikkobjekter

 

Tid: 12-22. november

Åpningstider: Tirsdag-fredag 11-17, lørdag 11-16

Sted: Møre og Romsdal kunstsenter

 

 

Utstilling av keramikkobjekter

 

Tid: 13-22. november

Sted: Surnadal kulturhus, Finstuå

Utstillingsåpning: Fredag 13. november klokka 18.00

 

 

Prosjektukesamtale

Kunsthåndverkerne i samtale med daglig leder ved MRK

Tid: Tirsdag 17. november klokka 13.00

Sted: Austigard på Kvendset i Todalen

 

 

Barneverksted

Mens kunsthåndverkerne jobber med sine keramikkobjekter i Todalen vil vi på senteret jobbe med barn og ungdom og bli bedre kjent med leire som kunstnerisk materiale. Vi skal lage unike kunstobjekter som man kan ta med seg hjem etterpå. Barneverkstedet passer best for barn over 5 år.

 

Tid: Lørdag 14. november klokka 11.00-13.00

Sted: Møre og Romsdal kunstsenter

 

 

Eventdag

Teseremoni med Karin Augusta Nogva, salg av sveler og kaffe

Tid: Lørdag 21. november fra klokka 12.00

Sted: Austigard på Kvendset i Todalen

  

Hjertelig velkommen!

 

Prosjektukene er støttet av Bildende kunstneres hjelpefond.