Prosjektuke: Anne Sara Loe og Helge Aarset


13. november - 22. november

Under årets andre prosjektuke  vil kunstnerne Anne Sara Loe og Helge Aarset jobbe sammen i MRK sitt utstillingslokale med det spennende prosjektet TRACE.
 
Anne Sara Loe har i mange år brukt bilder av strukturer og form på mikroorganismenivå som grunnlag for digitale manipulasjoner. Det har resultert i bildeserier og installasjoner i tillegg til enkeltbilder. Helge Aarset bruker kart og kartinformasjon i stor grad i sitt daglige arbeid. Men han er også nysgjerrig på kartet sin egenverdi som grafisk uttrykk.  Gleden over de visuelle mønstrene samtalen som oppstår mellom dem og spenningen mellom streken og rommet er den viktigste drivkraften for begge kunstnere.
 
Loe og Aarset er på leting etter fellestrekk i mylderet av organiske, mikroskopiske strukturer og storskala strukturer i landskapet -­‐ langsomt formet av naturen selv eller menneskelig påvirkning. De finner et spennende arbeidsfelt der naturgitte og menneskeskapte livsmønster som ut fra sin størrelse knapt er synlige for oss, kan møtes og flettes sammen i en felles ramme. Den tegnete streken er fellesnevneren som binder strukturer i det lille til det store og kjente
 
Parallelt med dette konseptet sysler de også med tanker omkring den livsviktige funksjonen og formende evnen som vannet sitt kretsløp har i landskapet - en gjentagende og tilsynelatende uforanderlig syklus som samtidig har potensiale til å forårsake store og uforutsigbare endringer. Knapt merkbare prosesser er både livgivende forutsetninger og reelle trusler i det vestnorske landskapet. 
 
Utstillingsrommet i seg selv vil være styrende for valget av de motivene kunstnere vil bruke i den gitte situasjonen. Mønstrene vil være virksomme i selve veggflatene, og det er prosessen med å hente fram uttrykket på stedet og i rommet som er særlig interessant.

Prosjektukesamtale
20. november klokka 19.00
Kunstnerne i samtale med daglig leder ved MRK
 
Velkommen!