Marthe Aune Eriksen


Møre og Romsdal kunstsenter ønsker velkommen til årets første utstilling der vi viser arbeider av den Malmø-baserte kunstneren Marthe Aune Eriksen.

Aune Eriksen jobber innenfor et minimalistisk fotografisk uttrykk, og legger i sitt kunstnerskap særlig vekt på å utforske randsonen mellom by og periferi. Bildene hennes strekker seg utover det dokumentariske fotografiet, og danner strengt formale komposisjoner der teksturen i motivet fremtrer som en ny og annerledes visuell arkitektur. De fotografiske seriene skaper med sitt neddempede uttrykk en nærmest meditativ opplevelse, og viser oss skjønnheten ved disse stedene som er så velkjente, men som samtidig føles fremmede.
 
 
 Motivkretsen hennes er hentet fra det vi ofte anser som trivielle steder, og bildene viser områder, fasader og byrom som sjelden fanger vår oppmerksomhet. I hennes seneste serier ser bildene ut til å vise øde landskaper og urørt natur, felles for landskapene er imidlertid at de alle er resultat av menneskelig aktivitet.  Bildene viser funksjonsløse områder hvor mye er påbegynt men lite er fullendt, hvor prosjekter har strandet og visjoner forlist.  De er tatt nær forsteder eller mindre industriområder, og viser øde veikryss, etterlatte bygningselementer, bortkjørt kratt, hauger av stein og sand, eller andre markører for byens opphør.
 
 
 Marthe Aune Eriksen er født i 1975 og utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole i Oslo hvor hun ble uteksaminert 2003. Fra 2003 har Eriksen vært bosatt i Malmö hvor hun i tillegg til egen virksomhet har arbeidet som kurator, produsent og kunstformidler. 
 
 
Utstillingsåpning torsdag 16. januar klokka 19.00.
 
Hjertelig velkommen!