Jubileumsutstilling

06.07 - 18.08
Møre og Romsdal kunstsenter markerer sitt 40-årsjubileum med en utstilling der historie og fremtid møtes, og der kunstnerne selv er kuratorer. Prosjektet Time-lapse setter fokus på det som skjer i møtet mellom kunstnere og forskjellige kunstneriske praksiser.  Time-lapse er en fotografisk teknikk som brukes for å dokumentere endringer som foregår sakte over tid. På samme måte ønsker vi med denne jubileumsutstillingen å si noe om hvordan det er å leve og virke som kunstner i fylket før og nå.


I forbindelse med markeringen av Møre og Romsdal kunstsenters 40- årsjubileum har vi ønsket å skape et prosjekt som setter fokus på kunstnerne og den levende produksjonen av samtidskunst i fylket i dag, og samtidig kunne vise noe av spennet og historikken som ligger bak senterets 40-årige historie. Vi har derfor invitert noen av kunstnerne med tilknytning til senteret til å bidra både som kuratorer og deltagende kunstnere i dette utstillingsprosjektet.
 
For å best kunne gi et bilde av Kunstsenterets historie og liv i dag har vi invitert de to yngste og de to eldste kunstnerne i BKMR til å møtes og besøke hverandres atelier og få et innblikk i kunstnerisk produksjon, historie og utvikling. Deretter har hver av dem valgt ut to verk av den andre kunstneren som de synes er interessant å vise på en slik jubileumsutstilling. Vi har også invitert den eldste og den yngste kunstneren i NKM til å gjøre det samme.
For å bedre kunne speile kjønns- og aldersfordeling blant våre medlemmer ville vi også invitere to av de eldste kvinnelige medlemmene til å møtes for å gjøre det samme. På den måten vil vi rette oppmerksomheten mot og løfte fram kvinnelige kunstnerskap. Vilkårene for de kvinnelige kunstnerne og karrierene deres noe vi også ønsker å tematisere i den avsluttende kunstnersamtalen.
 
Resultatet er en utstilling med 16 verk av 8 kunstnere, kuratert av kunstnerne selv, som vil kunne formidle noe interessant til publikum om det å leve og virke som kunstner i Møre og Romsdal. Ved at verkene velges av en annen enn kunstneren selv vil vi kunne få et nytt blikk på denne kunstnerens arbeid og produksjon. I forbindelse med utstillingen inviteres de deltagende kunstnerne til en kunstnersamtale for å kunne få et bedre innsyn i hvordan de har tenkt i prosessen, og hvordan det har vært å arbeide med prosjektet. Tekster og bilder fra møtene vil samles i en katalog til utstillingen.
 

 

Deltagende kunstnere:
Vania Cunha, Lars Christian Istad, Ivan Dujmusic, Anita Vik Wætthen, Siri Skjerve, Bjarne Nielsen, Margrete Ringdal, Britt Ragna Westhagen Hagen.

 
 
 
Program:
Mandag 16. juli klokka 15: Utstillingsåpning Time-lapse
Sted: Møre og Romsdal kunstsenter
Utstillingen åpnes av fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen                                               
Fredag 20. juli klokka 13 og 16: Danseperformance: Flakkande røynd
Sted: Sirkel 4 (det gamle Kunstsenteret) OBS: begrenset antall plasser
Fredag 20. juli klokka 17: Kunstnersamtale Time-lapse
Sted: Sirkel 4 (det gamle Kunstsenteret)