Janne Nes

26. november - 31. desember

 
Janne Nes sine arbeider har en sterk tilstedeværelse i rommet, til tross for sin florlette kvalitet. Store flak av silke henger fra taket og danner stadig nye, abstrakte bilder ettersom betrakteren beveger seg rundt i rommet. Formene er laget av fargepigmenter flytende i vann, og silken blir dermed fargens bæreredskap. Kunstneren sier selv at hun forsøker å materialisere fargen og gjøre den konkret. 

Ved at silken monteres med mellomrom mellom de forskjellige flakene antar verkene en tredimensjonal karakter og rommet aktiveres. Det tekstile objektet består mest av luft, men fyller likevel rommet. Slik hjelper lyset blikket vårt med å bygge et visuelt farget volum, og tekstilets letthet og transparens får sin motsats i fargens klarhet og tyngde. 

“Sentralt står et spill mellom kontroll og tilfeldighet. Det er noe risikabelt med vann som flyter. De kvadratiske flatene gir en fast ramme, men blir også en arena for de abstrakte figurene mer eller mindre preget av vannflytens tilfeldigheter. Når en farge ikke opptrer på en todimensjonal flate, men som et romlig objekt, virker fargen sterkere og mer aktivt. Særlig når objektet har en viss størrelse, gjerne større enn betrakteren selv. Det tar plass og oppfordrer til en slags kroppslig og mental deltakelse. Vi kommer ikke utenom.


Janne Nes er født på Hamar og bor på Leikanger. Hun har sitt hovedfag fra avdeling for tekstil på Kunsthøgskolen i Bergen. Blant visningssteder hun har stilt ut på de senere år er Soft Galleri i Oslo, Kunstmuseet i Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Hun har også deltatt på fjorårets Vevringutstilling, og på The 3rd International Art Festival of ArtisticTapestry i Krakow.
 

www.jannenes.no 

Utstillingsåpning: Torsdag 26. november klokka 19.00

 

Hjertelig velkommen!