Helene Førde

19.10 – 18.11
Helene Førde er en interdisiplinær kunstner, som lar stedet stå sentralt i sine prosjekter. Hun beskriver selv sine verk som stedssensitive, i det at hun tar utgangspunkt i sted og kontekst for utforsking av tilstedeværelse og persepsjon. I Møre og Romsdal kunstsenter har hun laget et arbeid som vokser fram av selve husets arkitektur og studier av områdets historie og livsveier.

Førde tar utgangspunkt i regionens sterke tilknytning til sjøen og den store vedvarende betydning av det fjord og hav har å by på, og reflekterer over samspillet som alltid har vært mellom land og sjø, og innbyggernes sterke tilknytning til begge disse elementene.

Særlig har hun blitt fascinert av de industriene og bedriftene som har vokst fram på bakgrunn av det viktige og nødvendige forholdet til havet, og i utstillingen løfter hun frem elementer fra dette samspillet. Disse bedriftene må stadig omstille seg ettersom vårt forhold til havet forandrer seg, og de evner å gjøre dette med ukuelig optimisme, vilje og framsyn, noe som synes å representere en egen kreativitet.

Førde er en interdisiplinær kunstner, som benytter seg av en rekke uttrykksformer, som installasjon, skulptur, lyd og performance i sine stedsundersøkelser. Et poetisk blikk for kvalitetene ved det imperfekte og særegne danner klangbunn for hennes utforskende prosjekter.

Helene Førde er utdannet og basert i Bergen. Hun har en master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra 2014, og fullførte samme år det toårige nordiske masterprogrammet Nordic Sound Art. Førde har de siste årene vist arbeider i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Italia, og arbeider også som kurator ved siden av sitt arbeid som kunstner.
 
Utstillingsåpning: torsdag 19. oktober klokka 19