Hanne Grieg Hermansen - Optics

07.03 - 06.04
Hanne Grieg Hermansens verk befinner seg i krysningspunktet mellom to kunstneriske teknikker, og gjennom sitt unike tegneriske uttrykk reflekterer hun over persepsjon, blikk og hvordan vi tolker våre omgivelser.
 
Mens vi er opplært til å fokusere på motivet i et fotografi fremhever Grieg Hermansen selve det mediespesifikke ved fotoet som interessant i seg selv, fordi det skaper en bevisstgjøring om fotografens tilstedeværelse. Disse påminnelsene, som kan ta form av hard blitz, feilfokusering og over-/undereksponering, blir gjenstand for hennes nitide undersøkelser via tegningen som medium. Mens tidsbruken i foto og tegning tradisjonelt skiller seg markant fra hverandre smelter de i Grieg Hermansen sine verk sammen, og kan gi oss et nytt blikk på begge teknikkene.
 
«Forholdet mellom det å betrakte og det å bli betraktet, å være tilstede og samtidig ikke være det, samt virkemiddelbruk og hvordan disse virkemidlene fungerer løsrevet fra den konteksten den originalt er tenkt brukt i interesserer meg».
 
Til utstillingen på MRK tar Grieg Hermansen for seg fotografiets hovedbetingelse, nemlig lyset, både som en konkret formstudie og en undersøkelse der målet er å gjenskape selve effekten lyset har på persepsjonsapparatet.
 
Hanne Grieg Hermansen bor og jobber i Oslo og stiller for første gang ut ved Møre og Romsdal kunstsenter. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Bergen, og har tidligere hatt separatutstillinger ved blant annet Kunstnerforbundet, Tegnerforbundet og Kurant.
 
Utstillingsåpning: Torsdag 7. mars klokka 19.00