Gaavhtan/p.g.a. (because of)


Vi er glade for å kunne presentere et helt spesielt utstillingsprosjekt under årets Bjørnsonfestival. Utstillingen har fått tittelen ”Gaavhtan/ p.g.a. (because of)”, og er kuratert av Sissel Mutale Bergh.
Utstillingen vil utforske tematikk knyttet til grunnlovsjubileet, sett fra et samisk perspektiv.
 
På begynnelsen av 1800- tallet var det en tydelig og klar bevissthet om at samene var landets urbefolkning. Men da nasjonalismen utviklet seg og man hadde behov for fellesskaps-fortellinger som favnet alle nordmenn, altså alle folk bosatt i nord-riket, passet ikke lenger samene inn. Landområder med gammel hevd stod i veien for ekspansjon nordover, innover i fjellene, skogene, myrene og utover i havgapet. Samene ble aktivt skrevet ut av den norske og nordiske historie og tilslutt skaptes fortellingen om at samene kom annetstedsfra og derfor ikke hadde noen rettigheter.
 
I en bredt sammensatt utstilling med en rekke kunstnere vil spørsmål knyttet til uavhengighet, landskapsbruk, kulturarv og kolonialisering tas opp. I forlengelse av utstillingen skapes et rom for debatt og diskusjon rundt tema, ved å invitere foredragsholdere som har kunnskap om den samiske historien både på lokalt og nasjonalt nivå. Også den utviskede samiske historien i Møre og Romsdal vil bli belyst, og slik vil man gi publikum en ytterligere mulighet til å forstå og bli bevisstgjort denne viktige delen av vår nære historie.
 
 
Kunstnere: Joar Nango, Lena Stenberg, Marja Helander, Helle Storvik, Gjert Rognli, Gunvor Nervold Antonsen, Geir Tore Holm
 
”Under asfalten, et fjell” med Maxida og Mimi Märak.
 
Kurator: Sissel Mutale Bergh 
 
 
Utstillingsåpning er 27. august klokka 20.15
 
 
OM ULIKHET & LIKHET
Performance og tekst av STRANGE MARA, AKA Marita Isobel Solberg

 
Utstillingen står i perioden 27. august- 27. september 2014
Under festivalen utvider vi åpningstiden vår fra 11-18 hver dag.


Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Sametinget og Fritt Ord.