Festivalutstilling Bjørnsonfestivalen: Sigbjørn Bratlie

Trans Rivulum
27. august - 27. september

Sigbjørn Bratlie sin kunstneriske virksomhet favner installasjon, maleri, video og performance. Arbeidene hans har en konseptuell og analytisk, men samtidig humoristisk vinkling. Mange av hans arbeider har det fellestrekk at de kan knyttes til nøkkelbegrepet  ”kunstneren som antihelt”. Her introduseres publikum for kunstneren som frenetisk forsøker å skape meningstung, ansvarlig og dyptloddende kunst, men som ikke får det til. 

I årets festivalutstilling under Bjørnsonfestivalen vil Bratlie vise arbeider som dreier seg rundt temaet lingvistikk og språklig meningsdannelse. Hans verk tar ofte form av forsøk på å rydde opp i og sementere språklig mening i kulturelle fenomener. I de fleste av prosjektene som vil vises på utstillingen har han forsøkt å lære seg et fremmed språk, for deretter å filme sitt forsøk på å kommunisere med noen på dette språket.

Med utgangspunkt i populærkulturelle fenomener reflekterer han over vår samtids visuelle og språklige kultur, og om det å lage kunst i en strøm av visuelle inntrykk:  

” Dagens populærkultur er for meg en uopphørlig bakgrunnsstøy som gjør det vanskelig å snakke klart og tydelig—vanskelig å høre seg selv tenke. Verkene mine er ofte ”filtrert” gjennom ett eller flere lag av populærkulturelle referanser, men handler til syvende og sist om det å lete etter en egen stemme, både kunstnerisk og personlig. ”

Sigbjørn Bratlie har sin utdannelse fra University of Central England i Birmingham, og en mastergrad fra Central Saint Martins College of Art and Design i London. Han har en lang rekke utstillinger i inn- og utland bak seg og har i senere år blant annet hatt separatutstillinger på XL Art Space i Helsinki og Galeria ZPAP i Gdansk, samt Galleri BOA og House of Foundation.
 
 
Utstillingsåpning: torsdag 27 august klokka 19.00.
Re-opening og kunstnersamtale: Onsdag 2. september klokka 16.30.
 
Velkommen!