Festivalutstilling Bjørnsonfestivalen: Marte Aas

05.09 - 06.10 Space Movement Future Ghosts
 
Møre og Romsdal kunstsenter har i samarbeid med Bjørnsonfestivalen invitert Marte Aas til å være årets festivalkunstner. I sitt prosjekt Space Movement Future Ghosts utforsker Aas ideer om fremtiden og hvordan både ny teknologi og klimatrussel påvirker vår selvforståelse og hva det vil si å være et menneske.
 
Årets festivalutstilling tar utgangspunkt i det menneskeskapte landskapet i et steinbrudd og vår tids oppløsning av skillet mellom den klassiske dikotomien natur- kultur. Begrepet "den antropocene tidsalder" gir endrede perspektiver på menneskets forhold til naturkreftene og den dype geologiske tiden og innebærer at naturen ikke lenger er en kraft som er separert fra og ambivalent til menneskelig aktivitet. Mennesket former naturen og mennesket og natur er ett.
 
Marte Aas (1966) er født i Trondheim men bor og jobber i Oslo. Hun har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo og Högskolan för fotografi  i Gøteborg, og har en rekke større utstillinger bak seg, blant annet ved Museet for samtidskunst og Trondheim kunstmuseum.

 


www.marteaas.com

Utstillingsåpning: Onsdag 5. september klokka 17.15