Elin Drougge


Elin Drougge skaper små unike univers i sine utstillinger. Gjennom å ta i bruk bilder, objekter og naturmaterialer skaper hun visuell poesi som er både underfundig og tankevekkende.
Selv om formspråket tilsynelatende er gjenkjennelig og lettfattelig er de underliggende historiene som fortelles kanskje ikke like tilgjengelige. Sammenstillingen av approprierte objekter i en ny kontekst skaper narrativer som hele tiden unndrar seg fortolkning, og som kan minne om noe vi husker fra en drøm. I skjæringspunktet mellom virkelighet og drøm skapes en stemning av uro, skjørhet og lengsel.
 
De små tablåene synliggjør relasjonen mellom den rå naturen, i form av kvister og røtter, og vårt dagligliv, gjennom elementer som møbler og arkitektur. Kunstneren leker med vår virkelighetsoppfatning gjennom å endre størrelsen på velkjente objekter, og åpner på den måten for en ny og eventyrlig forståelseshorisont.

Utstillingsåpning: Torsdag 27. november klokka 19.00
 
Velkommen!