Eivind Reierstad

23.02 – 18.03
A-project #1 (every man come to me) med Kristin Von Hirsh

“Every Man Come to Me” er en norsk feminisitisk meditasjon over islam. Med utgangspunkt i dagens mediedebatt, søker utstillingen tilbake til islam, kristendommen og jødedommens felles utgangpunkt og indre kjerne. Er det slik at disse religionene egentlig er forbeholdt menn?
 
Mens både kristendommen, jødedommen og islam står hverandre svært nær historisk i det de deler samme grunnhistorie, kan det i lys av de siste årenes hendelser i Midtøsten og Europa synes som det har oppstått en kamp mellom religionen islam og det sekulariserte vesten. Religionene blir brukt politisk for å rettferdiggjøre voldshandlinger og krig men samtidig representerer de en personlig livsvei, trøst og støtte for millioner av mennesker.
 
Med dette som bakteppe forsøker utstillingsprosjektet “Every Man Come to Me” å tolke islam og Koranen fra et personlig “post-feministisk” nordisk ståsted. Hva er det egentlig som ligger til bunn for menneskers religiøse lengten? Er det slik at menn i utgangspunktet er mer disponert for en religiøs lengten enn kvinner, og i så fall hvorfor?
Kunstner Eivind Reierstad bruker en rekke uttrykksformer i sine utstillinger, som polaroidfotografi, broderi, videoinstallasjon, tegning og performance. I tillegg bidrar forfatteren og billedkunstkollega Kristin von Hirsch med en tekstpublikasjon om sufismen.

Eivind Reierstad har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har en rekke utstillinger og performancer i inn- og utland bak seg. Han har blant annet deltatt på Venezia-biennalen, samt vist filmer på Serpentine Gallery og Victoria & Albert Museum i London. Reierstad er tidligere kjent under prosjektnavnet Ane Lan.

Kristin von Hirsch er billedkunstner og forfatter. Hun er aktuell med ungdomsromanen “Med på leken”.
 
 
Utstillingsåpning torsdag 23. januar klokka 19, velkommen!