Anja Carr


 
Anja Carr sitt visuelle univers springer ut fra kjente figurer fra barndommens estetikk. Ved hjelp av håndlagede kostymer, kroppslige materialer og ambivalente sammenstillinger transformerer hun disse figurene slik at de beveger seg over i det urovekkende, i tråd med Freuds begrep om «das unheimliche» - det gjenkjennelige som samtidig er ukjent. Et fargerikt nettverk av referanser åpner for refleksjon rundt samfunnsstrukturer i krysningspunktet mellom det infantile, det uskyldige og det uhyggelige.
 
I utstillingen på Møre og Romsdal kunstsenter vil publikum møte en kjent, popkulturell figur i menneskestørrelse, som kan stille spørsmål ved institusjonell omsorg og den stadig mer kjønnsdelte leketøysindustrien i vår tid. Det vil også vises en ny serie veggarbeider som viderefører Carrs interesse for det abjekte – denne gangen som kroppslige «oversettelser» fra objekter til bilder.
 
Carr har over 30 separatutstillinger bak seg og disse inkluderer blant annet the Agency Gallery i London og Akershus Kunstsenter. Nylige gruppeutstillinger er bl.a. «UNCONTAMINATED Oslo Fashion Art Festival 2017» på Mellomstasjonen / Nasjonalmuseet og «When Will I Be Little Again?» på Tadeusz Kantor Museet i Kraków. Hennes performancer omfatter NOoSPHERE i New York og Miami Performance International Festival. Carr bor og arbeider i Oslo, hvor hun også har drevet det rosa visningsrommet PINK CUBE i 5 år. 

 
 
Utstillingen er støttet av Statens utstillingsstipend og Billedkunstnernes Vederlagsfond
 
Utstillingsåpning: Torsdag 12. april klokka 19.00