Liv Katrin Dysthe Sønderland


 
Jeg tok hovedfag i tegning og har senere arbeidet innenfor flere medier med hovedvekt på tegning, monotypi og video.
 
M e n n e s k e f i g u r e n  :  Jeg har arbeidet med menneskefiguren helt siden jeg var liten. 
- den grunnleggende prosessen i barndommen, hvor man tegner representasjoner av seg selv og andre, har jeg fortsatt med gjennom utdanningsperioden og fram til i dag. Jeg er på leting etter gjenkjennelse på ulike nivåer. 
I mitt siste prosjekt ”Uutholdelige fakta” tar jeg for meg statistikk hvor mennesker er representert ved tall. Jeg gjør dem om til figurer, som i  ur-språket hvor ét menneske betyr én figur. Dette språket ligger nærmere oss, og det lar seg ikke komprimere.
 
L i v s f o r m  er et prosjekt jeg stadig vender tilbake til. Mennesket eller kroppen er i disse arbeidene representert som abstrakt organisk form i store formater (monotypi og skumplast). Gjenkjennelsen er i hovedsak skrellet ned til opplevelse av volum, tyngde og form, men handler også om merker, sår og skavanker som livet påfører oss.
 
A b s t r a k t   o g   e k s p r e s s i v t :  Jeg har også med jevne mellomrom laget frie ekspressive arbeider. De tar utgangspunkt i det ordløse, følelsene og musikken.
 
 
Bilder: 
          Livsform, monotypi, 70x115cm
          Menneskefiguren, tegning og i trykk, kulltegning 70x115cm, trykk 10x15 cm