Ingeborg Simonsen


Jeg jobber med skulptur. Jeg undersøker det vi kaller det negative rommet, rommet mellom menneskene. Ordet i seg selv tilsier at dette er et rom eller volum vi ikke er interessert i. Skulpturenes form har dette volumet som utgangspunkt og jeg forsøker å gjøre avstanden mellom mennesker konkret synlig.