Astrid Runde Saxegaard


Astrid Runde Saxegaard, født i Kristiansund i 1968, vokst opp i Volda og har i dag base på Kolbotn i Oslo/Akershus. Hun har atelie / sommarhus på Frei på Nordmøre.
 
Runde Saxegaard er utanna på Kunsthøyskolen i Oslo, (tidligere Statens Håndtverk og Kunstindustri skole, SHKS) 1990-1995. I løpet av studiet hadde hun også et halvårlig opphold på Island (Erasmusstipend)
Runde Saxegaard jobber hovedsakelig med tekstil i det utvida begrepet av tekstilkunst i samtidskunsten. Hun lager store assemblager og objekt- /skulpturarbeider der materialer av ulik kulturell tilhørighet møtes. Arbeida er symbolmetta, monumentale, skjønnhetssøkande og befinn seg i eit grenseland mellom alvor og humor. Dei ulike kunstverka plasserast ofte i utstillingsrom der dei kommuniserer med kvarandre og med sjåaren / publikum.
 
Astrid Runde Saxegaard´s arbeidsprosess er intuitiv og styrt av en forelska glød til historier og møter. Frihetssøkande i sit ønske og med eit visuelt vurderande auge, og taktil trang, bygger arbeida seg fram til installasjonar og enkeltståande verk.
 
 Bilder:
         Rest 6 Guasch on paper 40x55 Photo: Bjørgli og Bergersen
         Skjermbrett (side 1) Tekstil / installasjon 170x157x40 Photo: Bjørgli og Bergersen