Marit Moltu


Kunstnerisk utdanning:
1970 - 71 BORGUND YRKESSKOLE  estetisk linje,                                            
1971 – 76 FACHHOCHSCHULE MÜNSTER kunst og design,
1976 -  Vårsemester  VESTLANDETS KUNSTAKADEMI,
1976 – 82 HOCHSCHULE FÜR BILDENDE KÜNSTE, HAMBURG , freie kunst.
 
Medlemskap:
(UKS frå 1979 til1991).Norske BilledKunstnere og Bildende Kunstnere Møre&R.
 
Innkjøp:  Norsk Kulturråd   1985 
 
Stipend:
80-tallet: Lorch Schives legat,UKS-stipend,Vederlagsfondet,Statl.Etableringsstipnd.
2000: Utstillingsstipend.    2011: Møre&R.Fylkesstipend.    2013 Jølting Stipendet Møre&R
 
Oppdrag:
På 90-talet 3 kunstneriske oppdrag v. KORO  
Kvernberget lufthavn.  M&R helikopterterminal.  Sunndal kulturhus
 
Har skapt over 40 utstillingar og prosjekt separat og deltatt i nesten like mange gruppe- og Kollektivarrangement.
 
KUNSTOMRÅDE:  ROMKUNST
teikning / objekt / lyd,ord,sang / tematiske arrangement / variable skulpturer / forestillingar / instabile bilde / aksjonskunst / installasjoner / iscenesette rom / stunt / billedleg handling ..  mm.
 
ARBEIDSMÅTE:   PROSJEKT 
Utradisjonell arena,Temporære kunstuttrykk, Dialog og Samarbeid på tvers av fag.
Har ikkje søkt så mykje til vanleg tradsjonellt virke innan ”utstilling” og ”galleri”  og ”kvalitet” , men  stiller heller stadig   spørsmål ved kunstens plass  og aktualitet i samfunnet. Det preger aktivitetsområde, uttrykk og fokus.
 
 
Bilder:  Prosjekt «Face to Face» Oslo 2012
           Installasjon »variable objekt» startet på 80 tallet