Karin Augusta Nogva


I alt eg gjør står historiefortellingen sentralt. Eg viser ofte til konkrete hendingar i våre liv og verden slik eg har opplevd det i det føregåande eller slik eg opplever den nå. Eg tar tak i gjenstandars historie og tar kvart element eg bringer inn i min kunst på stort alvor.  Eg søkjer arenaer kor eg kan møte menneske og få dei til å stoppe opp og være fullkomen til stede. Det overordna målet i mitt virke er å tilby rom til kontemplasjon og å gi tilskuerne sanselige, og særlig taktile opplevelser.
 
Eg arbeider prosjektbasert der min billedkunst blir kulisser for mine forteljingar. Teknisk utfører eg mitt arbeid i papirutskjering, teikning med kull/fargestifter og grafikk. Dei siste åra har eg jobba primært på treplater. Billeddokumentasjonen i søknaden er (papirutskjering) kull og akvarell på store treplater