Eilin Midtbø


Jeg har min utdannelse fra USA hvor jeg fikk min BFA ved The University of Tennessee
at Knoxville, og min MFA ved California Institute of the Arts. Jeg bor og arbeider i
Molde.

I mitt arbeid fokuserer jeg på minner, gamle tradisjoner og tid. Dette har vært en rød
tråd som kan følges gjennom mine prosjekter. I disse begrepene ligger tanker rundt
det som var, det som er, og det som kommer, samt ideen om at det som gjøres til en
viss grad kan planlegges og kontrolleres. Gamle teknikker og arbeidsmetoder påvirker
hvordan jeg arbeider idag. Tidkrevende arbeid viser min personlighet og er med på å
formidle noen av tankene jeg har omkring mitt arbeid.

Jeg bruker ofte innsamlede, gamle og glemte materialer for å skape noe nytt. Ved å
bruke materialer som høres fortiden til, det vil si ting som er glemt eller har mistet sin
verdi, forsøker jeg å gjenskape eller fornye deres verdi. Når jeg velger materialer og
arbeidsmetode ønsker jeg å fremheve det skjøre i arbeidene, slik at dette gjenspeiler
ideen om tid og minnenes fragilitet. Linjer og rutemønster er med på å skape struktur
og orden i arbeidet. Orden og valg av arbeidsmetoder setter en tid for fullførelsen av et
prosjekt. Ved å legge minuttene og materialene etter hverandre, bit etter bit, sting etter
sting, forsøker jeg å skape en større helhet.