Vania Cunha


VANIA CUNHA (1984), Portugal
www.vaniacunha.com

Min kunstnerisk praksis utforsker grensene for fusjon mellom kunst og samtid.
Jeg er opptatt av hvordan teknologiske objekters liv starter som funksjonelle og beundrede,
for så å ende opp i den stadig voksende haugen av aldrende og ubrukelige teknologiske
objekter.

Gjennom installasjoner, tegning og mixed media, utforsker jeg de visuelle og potensielle
poetiske sider av ulike aldrende gjenstander, som skrivemaskin fargebånd og kasserte PCtastaturer.
Snarere enn å vise frem den funksjonelle siden av objektene, dekonstruerer og
kontekstualiserende jeg dem på nytt i en kunstnerisk sammenheng; som en refleksjon på vårt
forhold til teknologiske objekter og forbruk nå, der vi får stadig tilbudt av nyere objekter.
Arbeidene er basert på eksperimentelle tilnærminger. Symbolsk, ville kunstverkene fremkalle
en kollektiv følelse av “prekær” og “fragil materialitet”, samt ideen om forgjengeligheten av
disse objektene i dagens digitale verden.
Vania Cunha har en Mastergrad i Kunst og Design for det offentlige rom og en Bachelor i
Visuell Kunst- Maleri fra Porto Kunst Akademiet (Faculdade de Belas Artes da Universidade
do Porto), Portugal.

Hun har blitt tildelt Møre og Romsdal Fylkeskommunes Kunstnerstipend i 2013 og 2015.
Vania har deltatt på flere utstillinger blant annet på Molde Kunstforening, Vestlandsutstilling,
WSA Galleri i Winchester og Jubileumsutstillingen HERFRA på KUBE Kunstmuseet i
Ålesund.