Torill Brosten


Jeg er utdannet ved Statens Høyskole for Kunsthåndverk og Design (SHKD) i Bergen.

Jeg var en av de første som tok hovedfag i tekstil kunsthåndverk i 1989. Etter endt utdanning har jeg deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, og hatt flere utsmykkingsoppdrag. Jeg har sterk tilknytting til Møre og Romsdal, da jeg bodde og arbeidet der, en lang periode i mitt voksne liv.

Min bakgrunn som tekstilkunster er viktig for min kunstneriske identitet. Nå jobber jeg hovedsakelig med maleri og anvender akryl- og oljemaling på papir og linlerret. Men fordi tekstiler er en del av vår virkelige, følbare verden, etterstreber jeg å få tekstilenes materielle kvaliteter til å prege arbeidene mine. Jeg vil at de skal oppleves som taktile og ekte – og at disse kvalitetene skal skinne gjennom dem.

Arbeidenes maleriske kvaliteter oppstår under selve tørkeprosessen, og slik blir både farge og tekstur viktige virkemidler. Arbeidene vokser sakte frem gjennom eksperimentering og undersøkelser, men selve arbeidsprosessen kan være impulsiv og spontan, noe som gjenspeiler mitt temperament.

 

 

            I Torill Brostens kunst formidles naturkreftene umiddelbart, sterkt og direkte av fargenes voldsomme utbrudd på papiret. Samtidig ser vi også denne naturens skjønnhet der hvor hennes heftige penselføring roer seg. Til sammen skaper disse bildene et inntrykk av en flytende verden hvor Brosten, som i et ekko av for lengst svunne minner, henter fram de forgangne tider da alt på jorden formet seg – de for lengst tilslørte aspektene ved dagens landskap, og de glemte, utviskede stedene som ikke lenger helt gir slipp på sine hemmelige sider. Det som normalt er skjult for våre øyne.

Trond Borgen