Anne Berntsen


TANKER  Jeg tenker mye på vår kulturs holdning til naturen og verden. Vi er ikke knyttet til naturen på samme måte som generasjonene før oss. De måtte forholde seg til den alltid og hele tiden, Og når man er så bundet til noe trenger man kanskje å frigjøre seg? Jeg syns det kan se ut som om vi driver den frigjøringsprosessen videre. Og videre og videre...
 
Jeg er nyskjerrig på hva det gjør med oss. Hvordan blir vi som mennesker med distanse mellom oss og naturen utenfor oss? Og hva med naturen i oss?
UNDERSØKELSER  Jeg undersøker dette i bilder, og har jobbet med temaet i flere fotoserier. Det seneste jeg har gjort er en serie portretter av datteren min. Her tar jeg utgangspunkt i egne opplevelser av at vi kan gjøre så mye godt utenfor det rommet som vi kan beskrive med verifiserbare forskningsresultater. 
Jeg har gjort det enkelt: Jeg holder på henne, og dokumenterer virkningen det har. 
 
FOTO Jeg elsker å utfordre mediet og utforske hvordan jeg kan jobbe med foto. Jeg har alltid jobbet veldig åpent og bestemmer meg ikke for motiv før jeg begynner. Min arbeidsmetode er slik: Jeg går inn i et rom jeg har definert. Jeg ser ikke på bildene underveis, først når de er nedlastet til maskinen leter jeg i materialet etter noe som fanger min oppmerksomhet. Det er spennende å jobbe sånn med ett medie som oppleves veldig konkret. Det blir jo det man ser i linsa! Eller???
 
www.anneberntsen.no