Kunst i offentlig rom

MRK er et regionalt kompetansesenter for kunstnerisk utsmykking av offentlige og private bygg og ser som sin oppgave å motivere til at utsmykking prioriteres.
MRK er gjennom Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) den naturlige kanalen når det gjelder offentlig utsmykking. RSU består av 3 medlemmer: 1 billedkunstner, 1 kunsthåndverker og 1 person oppnevnt av fylkets arkitektforening; disse sitter 2 år av gangen. Daglig leder ved MRK er sekretær for RSU.
 
KORO og RSU er viktige samarbeidspartnere. KORO er et statlig organ som tildeler utsmykkingsmidler etter søknad fra det enkelte byggeprosjekt. RSU er det godkjennende organ for KORO. RSU oppnevner kunstneriske konsulenter, godkjenner utsmykkingsplaner og skal ellers være et kvalitetssikrende råd i alle saker vedrørende offentlig utsmykking. 
 
 
Bilder av noen av utsmykningsprosjektene Kunstsenteret har bistått med vil legges ut etter hvert.