Kunst i offentlig rom

MRK er et regionalt kompetansesenter for kunstnerisk utsmykking av offentlige og private bygg og ser som sin oppgave å motivere til at utsmykking prioriteres.
MRK er gjennom Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) den naturlige kanalen når det gjelder offentlig utsmykking. RSU består av 3 medlemmer: 1 billedkunstner, 1 kunsthåndverker og 1 person oppnevnt av fylkets arkitektforening; disse sitter 2 år av gangen. Daglig leder ved MRK er sekretær for RSU.
 
KORO og RSU er viktige samarbeidspartnere. KORO er et statlig organ som tildeler utsmykkingsmidler etter søknad fra det enkelte byggeprosjekt. RSU oppnevner kunstneriske konsulenter, gir tilbakemelding på utsmykkingsplaner, og skal ellers være et kvalitetssikrende råd i alle saker vedrørende offentlig utsmykking. MRK fungerer som sekretariat for RSU.
 
 
Kontakt oss gjerne om du eller din kommune har spørsmål om utsmykkingssaker!