Vegar Werner Minneord

Publisert 26-05-2017
Vegar Werner døde den 9 mai og ble 66 år.
Under utdanningen i Oslo ble han kjent med Liv Fiskegård og ble med til hennes hjemsted  Molde. De var begge kunstnere og ble et viktig tilskudd til
miljøet i byen. Ikke minst fordi de representerte  det nye i kunsten.
 
I ca 40 år var Vegar medlem i Bildende Kunstneres Forening i Møre og Romsdal. Med sin følsomhet og brilliante teknikk ble han en ener blant oss.
Han var aktivt med i foreningen. Hadde verv da foreningen fikk startet Møre og Romsdal Kunstnersenter på Lubbenes. Han var en stillferdig og beskjeden ung mann, men holdt på sine meninger.
 
Vegar var utdannet som retursjør den tiden det var viktig å forbedre fotografier med retursjering. Det kan ha vært bakgrunnen for hans fantastiske sans for
detaljrikdommen  vi så i hans bilder.
Med sin blyant skapte han et hav av nyanser og stemninger. Han var meget opptatt av litteratur og musikk som han bygde på i sine motiver. Det meste han laget ble til i natten da det var ro og stille. Bildene var ofte små og intime, men han kunne også lage store formater til utsmykkinger. Han laget i sin tid en gruppe store, fantastiske tegninger som skulle henge i flyplasshallen på Årø.
Tror de nå er fortrengt av reklameplakater. Desverre.
 
I sine første år i Molde hadde han liten respons på sine bilder, men en av vår bys beste arkitekter forstod tidlig hvilken kunstner Vegar var og kom til å bli.
Vegar Werners bilder ble gradvis mer populære og det ble vanskelig å få tak i de.
Det Norske Nasjonalgalleriet kjøpte flere ganger hans bilder til sine samlinger.
 
 
Vegar var et følsomt menneske som elsket litteratur og musikk. Han tegnet, leste og lyttet gjerne mens vi andre sov
 
Med årene trakk han seg stadig mere tilbake . Hans verden ble nok vanskelig for han.
Vi i foreningen har mistet en av våre medlemmer som vi hadde stor respekt for.
 
 
For Bildende Kunstnere i Møre og Romsdal
Lars Chr. Istad