Utlysning prosjektuker 2019

Publisert 19-02-2019Møre og Romsdal kunstsenter lyser ut fire produksjonsstipend.
Vi viderefører de positive erfaringene fra tidligere år, og vil også i 2019 arrangere prosjektuker der det er den kunstneriske prosessen og møtet mellom kunstner og publikum som står i fokus. Prosjektukene skal gjennomføres i Møre og Romsdal og både enkeltkunstnere og kunstnergrupper kan søke. De fire stipendene er på 40 000,- og 60 000,- og knyttes til MRKs fire prosjektuker i 2019.
 
Prosjektukene finansieres av delegerte midler fra BKH, som vedtatt av styret ved MRK. I 2019 har vi også mottatt støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune til to ekstra produksjonsstipend, og kan derfor utlyse fire prosjektuker. Det er et mål for kunstsenteret å ha aktivitet i hele Møre og Romsdal, derfor vil tre av årets prosjektuker foregå et annet sted i fylket enn i MRKs galleri.
 
Prosjektuke 1
Tid: 25. april -04. mai
Sted: Møre og Romsdal kunstsenter, Plassen, Molde
Stipend: 40 000,-
Kunstner vil i løpet av uka jobbe med prosjektet sitt i gallerirommet. Ved å bruke galleriet som et atelier vil publikum få innblikk i de prosessene som ligger bak et kunstnerisk prosjekt. I prosjektuke 1 stilles det krav til at kunstner er tilstede og tilgjengelig for publikum i MRKs åpningstid.
 
Prosjektuke 2
Tid: 27 juni - 6. juli
Sted: Mottaket prosjektrom, Ålesund (www.mottaket.com)
Stipend: 60 000,-
Kunstner vil i løpet av uka jobbe med prosjektet sitt i prosjektrommet Mottaket i Ålesund. Kunstner vil der ha til rådighet et rom på ca 50 kvm. Prosjektrommet vil være åpent for publikum, og det forventes at kunstner formidler prosjektet til besøkende gjennom uka. I prosjektuke 2 stilles det krav til at kunstner er tilstede og tilgjengelig for publikum i MRKs åpningstid.
 
Prosjektuke 3
Tid: 22. – 31. august
Sted: Valgfritt sted i Møre og Romsdal med samtidig dokumentasjon i galleriet hos MRK
Stipend: 60 000,-
Kunstner velger selv et egnet sted enten innendørs eller utendørs i Møre og Romsdal, og jobber med prosjektet der i løpet av prosjektuka. Stedet må være tilgjengelig for publikum og tilrettelegges for besøkende. I prosjektuke 3 stilles det krav til at kunstner er tilstede på produksjonsstedet og jobber med prosjektet i galleriets åpningstid, samt legger til rette for egnede måter å formidle prosjektet på kunstsenteret parallelt (f. eks foto, video, tegninger, blogg, telefon osv). 
 
Prosjektuke 4
Tid: 7. – 16. november
Sted: Valgfritt sted i Møre og Romsdal
Stipend: 60 000,-
Kunstner velger selv et egnet sted enten innendørs eller utendørs i Møre og Romsdal, og jobber med prosjektet der i løpet av prosjektuka. Stedet må være tilgjengelig for publikum og tilrettelegges for besøkende. I prosjektuke 4 stilles det krav til at kunstner er tilstede på produksjonsstedet og jobber med prosjektet i galleriets åpningstid, samt legger til rette for egnede måter å formidle prosjektet på kunstsenteret parallelt (f. eks foto, video, tegninger, blogg, telefon osv).
 
 
 ***
Produksjonsstipendene skal brukes til prosjekter der prosessen vises/ formidles for publikum underveis i prosjektukene. Målet er ikke en ferdig produsert utstilling, men å legge til rette for å teste ut og videreutvikle en kunstnerisk idé. Produksjonsstipendet skal dekke kostnader til materialer, reise, overnatting og evt. innleid hjelp, samt honorar til kunstner.
For kunstner vil dette være en mulighet til å utvikle en idé i dialog med det spesifikke rommet eller stedet, og med publikum. Prosessen dokumenteres underveis, og mot slutten av perioden arrangeres en prosjektsamtale der man inviterer publikum til en samtale mellom kunstner og en representant fra MRK.
MRK har ansvar for å markedsføre prosjektukene til publikum og presse gjennom kunstsenterets vanlige kanaler.
Søknadene vil behandles av kunstnerisk råd ved MRK, og må inneholde prosjektbeskrivelse, cv og billedmateriale. Spesifiser hvilket stipend du søker på, og hvor prosjektet skal foregå.
 
Kunstnere som får tildelt produksjonsstipend skal i etterkant levere inn en skriftlig rapport som gjør greie for resultatet av prosjektuken, og en vurdering av hva det har betydd for dem som kunstner.
 
Søknadsfrist: 15. mars 2019
 
Søknaden sendes på mail til post@mrkunst.no, eller på vår postadresse:
 
Møre og Romsdal kunstsenter
Postboks 439
6401 Molde
 
Søknaden merkes med ”Prosjektuke 1 /2019”, ”Prosjektuke 2 /2019”. "Prosjektuke 3/ 2019" eller "Prosjektuke 4/2019".
 
 
Prosjektukene er støttet av Bildende kunstneres hjelpefond og Møre og Romsdal fylkeskommune.
 
 
 
Foto: Fra Prosjektuke 4 i 2018, Hilde Frantzen og Anna Christina Lorenzen.