Utlysning prosjektuker 2018

Publisert 04-05-2018Møre og Romsdal kunstsenter lyser ut fire produksjonsstipend.
Vi viderefører de positive erfaringene fra de siste årene, og vil også i 2018 arrangere prosjektuker der det er den kunstneriske prosessen og møtet mellom kunstner og publikum som står i fokus. Både enkeltkunstnere og kunstnergrupper kan søke, men prosjektukene skal foregå i Møre og Romsdal.
 
De fire stipendene er på 40 000,- og 60 000,- og knyttes til MRKs to prosjektuker i 2018. Det er styret i MRK som har besluttet at årets delegerte tildelinger fra BKH skal brukes til disse stipendene. I 2018 har vi også mottatt støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune til to ekstra produksjonsstipend, og kan derfor utlyse fire prosjektuker. For å fortsette å kunne utvide kunstsenterets aktivitet i hele Møre og Romsdal, vil tre av årets prosjektuker foregå et annet sted i fylket enn i MRKs galleri.
 
Prosjektuke 1
Tid: 16.-26. mai
Sted: Møre og Romsdal kunstsenter, Plassen, Molde
Stipend: 40 000,-
Kunstner vil i løpet av uka jobbe med prosjektet sitt i gallerirommet. Ved å bruke galleriet som et atelier vil publikum få innblikk i de prosessene som ligger bak et kunstnerisk prosjekt.
 
Prosjektuke 2
Tid: 25 juni - 1. juli
Sted: Valgfritt sted i Møre og Romsdal
Stipend: 60 000,-
Kunstner velger selv et egnet sted enten innendørs eller utendørs i Møre og Romsdal, og jobber med prosjektet der i løpet av prosjektuka. Stedet må være tilgjengelig for publikum og tilrettelegges for besøkende.
 
 
Prosjektuke 3
Tid: 25 august - 2. september
Sted: Valgfritt sted i Møre og Romsdal med samtidig dokumentasjon i galleriet hos MRK
Stipend: 60 000,-
Kunstner velger selv et egnet sted enten innendørs eller utendørs i Møre og Romsdal, og jobber med prosjektet der i løpet av prosjektuka. Stedet må være tilgjengelig for publikum og tilrettelegges for besøkende.
 
 
Prosjektuke 4
Tid: 5. – 11. november
Sted: Valgfritt sted i Møre og Romsdal
Stipend: 60 000,-
Kunstner velger selv et egnet sted enten innendørs eller utendørs i Møre og Romsdal, og jobber med prosjektet der i løpet av prosjektuka. Stedet må være tilgjengelig for publikum og tilrettelegges for besøkende.
 
 ***
 
Produksjonsstipendene skal brukes til prosjekter der prosessen vises/ formidles for publikum underveis i prosjektukene. Målet er ikke en ferdig produsert utstilling, men å legge til rette for å teste ut og videreutvikle en kunstnerisk idé. Produksjonsstipendet skal dekke kostnader til materialer, reise, overnatting og evt. innleid hjelp, samt honorar til kunstner.
For kunstner vil dette være en mulighet til å utvikle en idé i dialog med rommet eller med et spesifikt sted, og med publikum. Prosessen dokumenteres underveis, og mot slutten av perioden arrangeres en prosjektsamtale der man inviterer publikum til en samtale mellom kunstner og en av MRKs ansatte.
 
I prosjektuke 1 stilles det krav til at kunstner er tilstede i galleriet i MRKs åpningstid. I prosjektuke 2, 3 og 4 stilles det krav til at kunstner er tilstede på produksjonsstedet og jobber med prosjektet i galleriets åpningstid, samt legger til rette for egnede måter å formidle prosjektet på kunstsenteret parallelt (f. eks foto, video, tegninger, blogg, telefon osv).
MRK har ansvar for å markedsføre prosjektukene til publikum og presse gjennom senterets vanlige kanaler.
Søknadene vil behandles av kunstnerisk råd ved MRK, og må inneholde prosjektbeskrivelse, cv og billedmateriale. Spesifiser hvilket stipend du søker på, og hvor prosjektet skal foregå.
 
Kunstnere som får tildelt produksjonsstipend skal i etterkant lever inn en skriftlig rapport som gjør greie for resultatet av prosjektuken, og en vurdering av hva det har betydd for dem som kunstner.
 
 
Søknadsfrist: 1. april 2018
 
Søknaden sendes på mail til post@mrkunst.no, eller på vår postadresse:
Møre og Romsdal kunstsenter
Postboks 439
6401 Molde
 
Søknaden merkes med ”Prosjektuke 1 /2018”, ”Prosjektuke 2 /2018”. «Prosjektuke 3/ 2018» eller «Prosjektuke 4/2018» .