Utlysning prosjektuker 2017

Publisert 01-02-2018Møre og Romsdal kunstsenter lyser ut to produksjonsstipend.
De to stipendene er på 40 000,- og 60 000,- og knyttes til MRKs to prosjektuker i 2017. Det er styret i MRK som har besluttet at årets delegerte tildelinger fra BKH skal brukes til disse stipendene.

Vi viderefører de positive erfaringene fra de tre siste årene, og vil også i 2017 arrangere to uker der det er den kunstneriske prosessen og møtet mellom kunstner og publikum som står i fokus. Prosjektukene er i år i periodene 11.-20. mai og 24 august - 2. september. Både enkeltkunstnere og kunstnergrupper fra hele landet kan søke, men prosjektukene skal foregå i Møre og Romsdal.

For å fortsette å kunne spre senterets aktivitet i hele fylket i større grad, vil årets andre prosjektuke foregå et annet sted enn i MRKs galleri.

 

Prosjektuke 1

Tid: 11. - 20. mai

Sted: Møre og Romsdal kunstsenter, Plassen, Molde

Stipend: 40 000,-

Kunstner vil i løpet av uka jobbe med prosjektet sitt i gallerirommet. Ved å bruke galleriet som et slags atelier og gi et innblikk i den kunstneriske arbeidsformen vil publikum få mulighet til å få en større forståelse av de prosessene som ligger bak et kunstnerisk prosjekt.

 

Prosjektuke 2

Tid: 24 august - 2. september

Sted: Valgfritt sted i Møre og Romsdal

Stipend: 60 000,-

 

Kunstner velger selv et egnet sted enten innendørs eller utendørs i Møre og Romsdal, og jobber med prosjektet der i løpet av prosjektuka. Stedet må være tilgjengelig for publikum. Underveis i prosjektet vises dokumentasjon fortløpende i MRKs galleri ved hjelp av foto, tekst, video, blogg eller lignende.

For begge produksjonsstipendene gjelder at stipendet skal brukes til prosjekter der en del av prosessen vises/ formidles for publikum underveis i prosjektukene. Målet er at det ikke skal ta form av en ferdig produsert utstilling, men som en mulighet til å teste ut og videreutvikle en kunstnerisk idé. Produksjonsstipendet skal dekke kostnader til materialer, reise, evt innleid hjelp og honorar til kunstner.

For kunstner vil dette være en mulighet til å videreutvikle en idé i dialog med rommet eller med et spesifikt sted, og med publikum. Prosessen dokumenteres underveis, og mot slutten av perioden arrangeres en prosjektsamtale der man inviterer publikum til en samtale mellom kunstner og en av MRKs ansatte om de kunstneriske prosessene, og resultatene av dem. På den måten vil prosjektukene kunne ha en stor formidlingsverdi for publikum, samtidig som det vil kunne gi en utviklingsverdi for de deltakende kunstnerne.

Søknadene vil behandles av kunstnerisk råd ved MRK, og må inneholde prosjektbeskrivelse, cv og billedmateriale. Spesifiser hvilket stipend du søker på, og hvor prosjektet skal foregå.

I prosjektuke 1 stilles det krav til at kunstner er tilstede i galleriet i MRKs åpningstid. I prosjektuke 2 stilles det krav til at kunstner er tilstede på produksjonsstedet og jobber med prosjektet i galleriets åpningstid, samt legger til rette for egnede måter å formidle prosjektet i gallerirommet parallelt.

MRK har ansvar for å markedsføre prosjektukene til publikum og presse gjennom senterets vanlige kanaler.

 

Søknadsfrist:  1. april

 

Søknaden sendes på mail til post@mrkunst.no, eller på vår postadresse:

Møre og Romsdal kunstsenter

Postboks 439

6401 Molde

 

Søknaden merkes med ”Prosjektuke 1 /2017” eller ”Prosjektuke 2 /2017”.