Samarbeid med Mottaket prosjektrom

Publisert 25-02-2019Fra og med 2019 har Møre og Romsdal kunstsenter inngått et samarbeid med Mottaket prosjektrom i Ålesund
Mottaket er en sammenslutning av 22 profesjonelle aktører fra kunstfeltet i regionen og har lokaler i Ålesund sentrum. Kunstuttrykkene strekker seg fra billedkunst, kunsthåndtverk og performance til scenekunst, litteratur og musikk og aktørene består både av enkeltkunstnere, institusjoner og festivaler. Prosjektrommet Kunstsenteret skal bruke er på ca 50 kvadratmeter, og vil for første gang brukes som arena for kunstsenterets Prosjektuke 2 i 2019. Mottaket har to prosjektrom, og det vil parallelt jobbe en annen kunstner i rommet ved siden av.
 
 
Mottaket beskriver seg selv slik: «Mottaket er opptatt av å vise frem det store mangfoldet av kunstnere og institusjoner som er aktive i vår region og er både et prosjektrom og visningsrom for skapende kunst. Vi er opptatt av kunst og kultur som møteplass. Vi ønsker å senke terskelen for å oppsøke nye kunstuttrykk og avmystifisere kunstproduksjon gjennom møter med både kunst og kunstner på ulike stadier i prosessen mot ferdig resultat. Publikum inviteres derfor både inn både i prosess og til å se et ferdig resultat.»
 
Møre og Romsdal kunstsenter er glade for å kunne ha en fast arena i Ålesund, og ser frem til samarbeidet med Mottaket!
 
Les mer på www.mottaket.com