Prosjektuke: Ørsta

Publisert 13-11-2018Prosjektuke 4: 5. - 11. november
Årets fjerde prosjektuke er tildelt kunstnerne Hilde Frantzen og Anna Christina Lorenzen som vil gjennomføre sitt prosjekt i Ørsta og nærområdet.
 
De to kunstnerne vil jobbe med utgangspunkt i en basestasjon i Ørsta sentrum, og vil hver dag oppsøke steder i nærheten av Ørsta der de vil gjennomføre performative handlinger som siden dokumenteres på prosjektets blogg.
 
Begge kunstnerne bruker tekstil som en måte å utforske terreng og landskap på, og jobber med et ønske om å utforske og utvide mulighetene i landskapsmaleriet som sjanger. De har tidligere jobbet med andre landskap rundt om i Norge, og dette er første gang de skal bruke landskapet i Møre og Romsdal som ramme for sine performative tekstilarbeider. Ved hjelp av hvert sitt metodiske utgangspunkt i henholdsvis rutenett og heraldikk, vil de aktivt gå inn i sunnmørsnaturen og la den bli en del av arbeidene under prosjektuka.
 
«Prosjektet jeg jobber med handler om rutenett. Jeg bruker en selvutviklet ‘forsker-metode' og prøver å fange bevegelsene i terrenget. Jeg reiser rundt i forskjellige områder og fanger bevegelsene i landskapene. Jeg har jobbet fram en metode hvor jeg maler rutenett på tekstil, som jeg tar med ut og legger over naturen. På denne måten fanger jeg landskapet på en grafisk måte.  Jeg sitter igjen med en oversikt over de faktiske bevegelsene i bakken.»  - Hilde Frantzen
 
«Bannere og heraldikk referer til genetisk (familiær), territorial, institusjonell, militær, politisk eller religiøs tilhørighet. Mine arbeider stiller like mye spørsmål ved denne skikken, som de innfører nye 'ordener' av ubestemmelig karakter. Hva er det som gjøres krav på ved å sette opp disse symbolene i landskapet, og av hvem?»   -  Anna Christina Lorenzen
 
 
Hilde Frantzen har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen, Høgskolen i Oslo og University of Art and Design i Helsinki, og har en rekke utstillinger bak seg, blant annet ved Galleri BOA, Galleri Svalbard og Soft Galleri.
 
Anna Christina Lorenzen har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen, Høgskolen i Oslo og Akershus og University of Applied Sceinces i Hamburg. Hun har tidligere hatt utstillinger ved blant annet Norske Grafikere og Trykkeriet – Center for Contemporary Printmaking i Bergen.
 
På basestasjonen i Ørsta i Vikegata 32 vil publikum inviteres inn i kunstnernes arbeidssituasjon, for å skape møter og samtaler om kunsten og det lokale.
 
Prosjektets blogg vil oppdateres daglig slik at det blir mulig å følge prosjektet der: http://aclorenzen.com/news-2/
 
 
 
Prosjektukesamtale:  Torsdag 8. november klokka 19.00
Kunstnerne i samtale med daglig leder ved MRK
Sted: Vikegata 32, 6150 Ørsta
 
 
Hashtag: #fieldworkørsta og #anna&hildepåtur
 
 
Her møter du kunstnerne:
 
Mandag 5. november:     I og utenfor basestasjonen/atelieret, Ørsta sentrum. 11.00-20.00
Tirsdag 6. november:      Ivar Aasen Tunet 11.00-14.00. Basestasjon 17.00- 20.00
Onsdag 7. november:      I strandsonen ved Ørsta camping. 11.00- 15.00. Basestasjon 16.00-20.00
Torsdag 8. november:     Basestasjon 1100-20.00, kunstnersamtale med to representanter fra MRK 19.00
Fredag 9. november:       Tur til den julianske borg og Isflålabyrinten (avhengig av været) 11.00-17.00
Lørdag 10. november:     Basestasjon 11.00-18.00
Prosjektuken er støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune