Prosjektuke: Astrid Runde Saxegaard

Publisert 20-06-2018Prosjektuke 2: 25. juni - 1. juli

Årets andre prosjektuke er tildelt kunstneren Astrid Runde Saxegaard, som vil gjennomføre sitt prosjekt på øya Runde i samarbeid med kunstnerne Samuel Olou og Kojo Biney
 
Astrid Runde Saxegaard er kjent for sine tekstilassemblager i stor skala. I dette stedsspesifikke prosjektet vil hun sette søkelys på plastforurensningen i havet med øya Runde som sitt utgangspunkt. 
 
Marin plastforsøpling er et problem som har blitt særlig tydelig de senere år, og gjennom en aktivistisk tilnærming vil Runde Saxegaard løfte frem denne problematikken, i dialog med kunstnerne Samuel Olou og Kojo Biney. Kunstneren samarbeider også aktivt med Runde miljøsenter som er en internasjonal miljøforskningsstasjon som har dette som et av sine forskningsområder.
 
Runde Saxegaard inkluderer ofte elementer fra forskjellige sfærer i sine assemblager, og i dette prosjektet vil hun skape installasjoner basert på materialer hun finner i fjæra på Runde. Kunstneren er opptatt av at elementene hun bruker har en egen historie, som skaper en ny fortelling i det de føyes sammen i en ny helhet.
 
«Verka oppstår i møte mellom funn og fantasi, med nåtid, fortid og framtid som inspirasjon. Det tiltrekkende og det frastøtende tøyes. Den estetiske og innholdsmettede dialogen gir assosiative kjensler.»
 
Astrid Runde Saxegaard kommer fra Volda, og bor og arbeider i Oslo. Hun har sin utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, og The Icelandic College of Art and Craft i Reykjavik. Hun har tidligere stilt ut ved blant annet Kunstmuseet KUBE, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Haugar Vestfold Kunstmuseum, samt vært festspelutstillar under Dei nynorske festspela 2015 i Ørsta.
 
 
 
Prosjektukesamtale:  Torsdag 28. juni klokka 16.00 på Runde Miljøsenter Kunstnerne i samtale med daglig leder ved MRK
 
Utstilling: Lørdag 30. juni klokka 13.00-16.00 på Runde Miljøsenter
 
 
 
Prosjektuken er støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune