Prosjektuke 3 Karin Augusta Nogva

Publisert 25-07-2019Årets tredje prosjektuke er tildelt kunstner Karin Augusta Nogva som vil gjennomføre sitt prosjekt i Harthaugsvika på Skuløy/Flemsøy i Haram i perioden 22.-31. august 2019.
Karin Augusta Nogva er fascinert av Japan og japonismer, og i prosjektet JAPANSKINSPIRERT skal hun kombinere Østens og Vestens formspråk ved å la ulike kunstneriske prosesser innen tekstil, papir og trearbeid møtes.
 
Nogva har foretatt reiser til Japan i 2012 og 2019 og har blitt introdusert for japanske te-seremonier og ulike håndverksteknikker. Kategami (papirutskjæring), katazome (tekstiltrykk) og mokuhanga (tresnitt) er alle japanske teknikker som Nogva har tatt med seg hjem til Sunnmøre.
 
Etter reisene til Japan, der eg har sete på japansk jord, pusta inn japansk luft, møtt japanske menneske og kunstnarar, lytta til dei, lært av dei, latt deira tankemåte bli ein del av meg og omvendt – desse møta vil eg ta med meg inn i prosjektveka, la det forme nye møte mellom Aust og Vest i mitt visuelle formspråk. Eg vil starte i møte med naturen på Sunnmøre, ute i havgapet, i ei vik.
 
Kunstneren vil innrede et verksted på den gamle slektstgården på Nogva ved Harthaugsvika. Der vil hun bruke de gamle japanske håndverksteknikkene til å utforske og formidle dagsaktuelle temaer knyttet til insekter, pollinering, fugleliv og livet i havet, som alle er truet av menneskeskapte miljøpåvirkninger.
 
Underveis i prosjektet vil hun invitere til samtaler, og det er mulig å besøke kunstneren i Harthaugsvika på Skuløy/Flemsøy i løpet av prosjektuka. Prosjektukesamtalen fredag 30. august kl. 19.00 vil innledes med en smak av japansk te-seremoni for alle som finner veien til havgapet.
 
Karin Augusta Nogva har sin utdannelse fra Ålesund Kunstfagskole, Edinburgh College of Art, Skottland, Kunsthøgskolen i Bergen og Kunstakademiet i Bergen.
 
Møre og Romsdal Kunstsenters (MRK) prosjektuker er et konsept hvor man ønsker å la idéen om det kunstneriske arbeidsrommet smelte sammen med visningsrommet. For kunstneren er det en mulighet til å utvikle en idé i dialog med rommet, det aktuelle stedet og publikum.
 
 
Prosjektukesamtale: Fredag 30. august kl 19, Harthaugsvika, Flemsøy
Kunstner i samtale med daglig leder ved MRK
 
 
Prosjektuken er støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond.