MRK søker ny daglig leder

Publisert 22-11-2018MRK er en kunstnerstyrt institusjon med base i Molde, med hele Møre og Romsdal som virkeområde. Kunstsenteret har som oppgave å formidle og vise billedkunst og kunsthåndverk på høyt faglig nivå. Bruttobudsjett ca. 2,5 millioner kroner. Nåværende bemanning er fordelt på 2,1 årsverk, - daglig leder, formidler/koordinator og økonomisekretær.
Møre og Romsdal kunstsenter er samlokalisert med Moldejazz, Teatret Vårt, Bjørnsonfestivalen og Molde Bibliotek i signalbygget Plassen i Molde sentrum. Senteret disponerer her et spesialtegnet galleri på vel 100 m2, et mindre kommisjonsgalleri, - pluss kontorfasiliteter sammen med de andre aktørene. Dette gir senteret en strålende mulighet til samarbeid med de ulike institusjonene. Møre og Romsdal kunstsenter har et unikt miljø i det daglige hvor tverrfaglig interaksjon, kreativ stimulans og høy faglig standard er ønsket og forventet. Det er et kunstsenter med et høyt aktivitetsnivå, med åtte utstillinger, fire prosjektuker og ca 20 arrangement i året.
 
Vi søker en daglig leder med kunstfaglig kompetanse og vektlegger i tillegg administrativ og økonomisk ryddighet. Søker bes definere sin visjon for både drift og kunstnerisk målsetting. Daglig leder har det kunstneriske, administrative og økonomiske ansvar for senteret.
Fulltids åremål stilling, 3 + 3 år. Tiltredelse og lønn etter avtale.
 
 
Søknad og CV sendes som én pdf-fil til post@mrkunst.no innen 18. november.
For mer informasjon: Styreleder Ine Harrang tlf. 97171444 eller syningom@online.no