Foredrag: Samtidsarkitektur

Publisert 11-10-2018
NB: Foredraget må dessverre avlyses på grunn av sykdom 
 
Hvilke byggeoppgaver preger de siste årenes norske arkitekturscene? På hvilken måte gjenspeiler arkitekturen hovedverdier og utviklingstrekk i samfunnet for øvrig? Er det mulig å peke på kjennetegn for norsk samtidsarkitektur? Og finnes det i dag noe særegent norsk ved norsk arkitektur i det hele tatt?
 
Sant nok, de fleste byggeprosjektene som har blitt realisert i Norge de siste tretti årene er vanskelige å skille fra internasjonal arkitekturproduksjon. Kontorkomplekser, industribygg, corporate architecture og store utviklingsprosjekter mangler ofte en tilknytning til et bestemt sted, uansett hvilke andre kvaliteter de måtte ha. Derfor kan vi nok en gang spørre om det fremdeles gir noen mening å beskrive disse bygningene som «norsk arkitektur», eller om vi heller bør klassifisere dem som «arkitektur (produsert) i Norge».
En nærmere gjennomgang av arkitekturproduksjonen avslører imidlertid også at et betydelig antall prosjekter faktisk har særtrekk som vi kan kalle «norske», særlig innen boligarkitektur, utdanningsbygg og infrastrukturprosjekter.
 
Foredraget skal identifisere et utvalg av de siste årenes arkitekturproduksjon som står for noen verdier i norsk arkitektur som en tydelig stedsfølsomhet, lesbar form, enkel materialbruk og klar holdning til den sosiale konteksten, og dermed kan sies å følge og fornye tradisjonen som ble definert av arkitekter som Knut Knutsen, Wenche Selmer og Sverre Fehn.
----------------
Markus Richter (f. 1964) er kurator og forfatter har blant annet kuratert utstillingen «Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011-16» ved Nasjonalmuseet – Arkitektur i Oslo. Publikasjoner inkluderer «Megastructure Reloaded. Visionary Architecture and Urban Design of the Sixsties» (Hatje Cantz, 2008), «We are all astronauts: Universe Richard Buckminster Fuller Reflected in Contemporary Art» (Kerber, 2011), og «Arkitekturårbok 2016/17» (Pax, 2017).
 
Foredrag: Torsdag 11. oktober klokka 19.00 
Storyville 
 
Arrangementet er et samarbeid med Møre og Romsdal arkitektforening, og er støttet av Fritt Ord.