Foredrag: Hvorfor vil vi ha kunst i offentlige rom?

Publisert 20-02-2019Trenger vi kunst i skoler, barnehager og sykehjem? På arbeidsplassen eller på torget? Hvordan arbeider vi fram kunst som er verd å leve med?
Hilde Skjeggestad viser eksempler på kunst i ulike kontekster, og ser på problemstillinger og dilemma man kan stå overfor når ny kunst skal initieres. Hun vil også gå gjennom hovedtrekkene i prosessen med offentlige kunstprosjekt, med særlig vekt på kunstkonsulentens rolle.
 
 
Hilde Skjeggestad er billedkunstner, utdannet i Bergen og Poznan, Polen. Siden 2002 har hun ledet en rekke kunstprosjekt i offentlige rom, på oppdrag for KORO, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. For tiden er hun kunstfaglig prosjektleder for Bybanen i Bergen. Se mer på www.skjeggestad.org.


Foredraget er gratis og åpent for alle.
Hjertelig velkommen! 
 
 
Tid: Torsdag 21. februar klokka 19.00
Sted: Kafé Kurt
 
 
 
 
Foredraget er støttet av Fritt Ord. 
 
 
Foto: Snurrig, 2018, Stefan Christiansen (c)Foto: Øystein Klakegg / Bergen kommune.