Foredrag: Hvorfor vil vi ha kunst i offentlige rom?

Publisert 08-02-2019Trenger vi kunst i skoler, barnehager og sykehjem? På arbeidsplassen eller på torget? Hvordan arbeider vi fram kunst som er verd å leve med?
Hilde Skjeggestad viser eksempler på kunst i ulike kontekster, og ser på problemstillinger og dilemma man kan stå overfor når ny kunst skal initieres. Hun vil også gå gjennom hovedtrekkene i prosessen med offentlige kunstprosjekt, med særlig vekt på kunstkonsulentens rolle.
 
 
Tid: Torsdag 21. februar klokka 19.00
Sted: Kafé Kurt
 
Hjertelig velkommen!
 
 
 
Foredraget er støttet av Fritt Ord. 
 
 
Foto: Snurrig, 2018, Stefan Christiansen (c)Foto: Øystein Klakegg / Bergen kommune.